ക്രമ നമ്പര്‍  തിയതി  വിഷയം  ഡോക്യുമെന്റ് 
1 21-07-2022 റൂൾ 300 പ്രകാരം നിയമസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവന.Rule 300- Statement FM Rule 300- Statement FM
2 26-07-2022 കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി ശ്രീമതി. നിർമല സീതാരാമന് സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രി ശ്രീ. കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അയച്ച 22.07.2022 ലെ കത്ത് 134-2022-Mfin – Minister Letter to Union Minister – 22.07.2022_compressed
3 13-07-2022 ശ്രീ. രമേശ് ചെന്നിത്തല എം.എൽ.എ. യുടെ 13.07.2022 ലെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കലിനുള്ള മറുപടി /mr-ramesh-chennithala-mla-s-reply-to-the-notice-dated-13-07-2022/
4 30-08-2022 ഓണം ബോണസ് 4000, ഉത്സവബത്ത 2750 സർക്കാർ ഉത്തരവ് 
5 31-08-2022 അഞ്ചാം സമ്മേളനം
ശ്രീ. പി. നന്ദകുമാര്‍ എം എൽ എ നല്‍കിയിട്ടുള്ള 31/08/2022 തീയതിയിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് ധനകാര്യ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ നൽകിയ മറുപടി
/p-nandhakumarmla-submission/